»»

مسابقه فرماندهشارژ

وبلاگ
مرودشت پیام

بخش های شهرستان

تاریــخ کهــن

آرشیو

شنیده ها و اشاره ها

آرشیو
عکس: سیدان ویترین میوه های رنگارنگ در این قسمت از شنیده های مرودشت نا می خوانیم:
قطعی سیستم آنالوگ در کامفیروز
اولین نشست روحانیون شهر با امام جمعه جدید سیدان در این قسمت از شنیده های مرودشت نا می خوانیم:
اعتصاب رانندگان تاکسی خط چمران مرودشت + تصاویر
دانش آموزان علوم انسانی،پیش به سوی شیراز...! در این قسمت از شنیده ها و اشاره های مرودشت نا می خوانیم:
اسم این اداره را بگذارید اداره کازرونی های مقیم مرودشت
در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت خدا شود در این بخش از شنیده ها و اشاره های مرودشت نا می خوانیم:
نصب تابلوی تبلیغات اسلامی مرودشت بعد از حدود 14 سال
وعده های دولت تدبیر و امید در این قسمت از شنیده های مرودشت نا از نگرانی مردم مرودشت می خوانیم:
صداهای شبانه، مردم مرودشت را نگران کرده است

نظرسنــجی

آرشیو
به نظر شما وجود کدام یک از موارد زیر در مرودشت ضروری تر است؟
شهربازی
سینما
فرهنگسرای مرکزی
کتابخانه مرکزی
هیچ کدام
همه موارد