»»

مسابقه فرماندهشارژ

وبلاگ
مرودشت پیام

بخش های شهرستان

تاریــخ کهــن

آرشیو

شنیده ها و اشاره ها

آرشیو
کلید روحانی گم شد در این قسمت از شنیده های مرودشت نا می خوانیم:
قطعی سیستم آنالوگ در کامفیروز
مردم شهر سیدان غرق در شور و شعف در این قسمت از شنیده های مرودشت نا می خوانیم:
اعتصاب رانندگان تاکسی خط چمران مرودشت + تصاویر
حال و هوای اردیبهشت ماه شهر سادات استان فارس در این قسمت از شنیده ها و اشاره های مرودشت نا می خوانیم:
اسم این اداره را بگذارید اداره کازرونی های مقیم مرودشت
آفتاب تابان برجام آب آفتابه هم خشکاند در این بخش از شنیده ها و اشاره های مرودشت نا می خوانیم:
نصب تابلوی تبلیغات اسلامی مرودشت بعد از حدود 14 سال
نسل جوان یا اندیشه جوان در این قسمت از شنیده های مرودشت نا از نگرانی مردم مرودشت می خوانیم:
صداهای شبانه، مردم مرودشت را نگران کرده است

نظرسنــجی

آرشیو
به نظر شما وجود کدام یک از موارد زیر در مرودشت ضروری تر است؟
شهربازی
سینما
فرهنگسرای مرکزی
کتابخانه مرکزی
هیچ کدام
همه موارد