»»
شارژ

یادداشت-گفتگو

آرشیو
تصمیم گیری در مرودشت، آسفالت در کوشک؟؟؟ تصمیم گیری در مرودشت، آسفالت در کوشک؟؟؟
محمد دبیری نوشت:
مرودشت و داستان سایت های آن مرودشت و داستان سایت های آن
وبلاگ سری که درد نمی کند نوشت:
شنا در مخالف جریان آب؟؟؟ شنا در مخالف جریان آب؟؟؟
محمد دبیری پیرامون نقش زنان در جامعه نوشت:
راه فرار از مسئولیت باز نیست راه فرار از مسئولیت باز نیست
حسین مختاری مدیر مرودشت آنلاین:

برداشت های وبلاگی

آرشیو
وقتی یک وبلاگ نویس مرودشتی از شهردار دفاع می کند وقتی یک وبلاگ نویس مرودشتی از شهردار دفاع می کند
از عملکرد خوب شهردار هم بگویید
اولین سبد وبلاگ نویسی شهرستان مرودشت اولین سبد وبلاگ نویسی شهرستان مرودشت
متشکل از مطالب بیش از ده وبلاگ مرودشت
مرودشت و داستان سایت های آن مرودشت و داستان سایت های آن
وبلاگ سری که درد نمی کند نوشت:
دیوار نویسی های مرودشت بیانگر چیست؟ دیوار نویسی های مرودشت بیانگر چیست؟
وبلاگ از مرودشت تا .... نوشت :
سجاده های بی مهر در کتاب سوم دبستان سجاده های بی مهر در کتاب سوم دبستان
نشان غفلت مسئولان است:

شنیده ها و اشاره ها

آرشیو
وقتی یک وبلاگ نویس مرودشتی از شهردار دفاع می کند درگیری اعضای شورای شهر
در این قسمت از شنیده های مرودشت نا می خوانیم:
اولین سبد وبلاگ نویسی شهرستان مرودشت حجت الاسلام یعقوبی امام جمعه کامفیروز امام جمعه آینده ممسنی
امام جمعه کامفیروز به ممسنی می رود
مرودشت و داستان سایت های آن مدیر یکی از ادارات مرودشت از روابط عمومی خود اجازه می گیرد
اولین قسمت شنیده ها و اشاره ها

نظرسنــجی

آرشیو
نظر شما در مورد عملکرد یک سال گذشته شورای اسلامی مرودشت چیست ؟
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی