تعدادی از دانشجویان و جوانان تحصیل کرده و دلسوز و دغدغه مند شهرستان مرودشت در سال های قبل در هیات تحریریه مرودشت نا دور هم جمع شده و با همراهی بزرگان و بهره گیری از رهنمودهای ایشان تلاش کردند همواره بروزترین و فعال ترین سایت خبری شهرستان مرودشت باشند و تاکنون تا حد زیادی این هدف محقق شده است و در ادامه راه نیز با استمداد از مخاطبان خود برای تحقق بیشتر این امر تلاش خواهیم کرد.

مرودشت نا در مسیر انقلاب اسلامی حرکت می کند و تمام تلاش خود را در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی بر اساس منویات مقام معظم رهبری به کار می گیرد و تلاش می کند همواره پرچمدار جریان انقلاب در سطح شهرستان باشد.

مرودشت نا پیشرفت، سربلندی و سعادت شهرستان را در گرو وحدت و یکپارچگی دانسته و تحقق آن را امری مهم و یکی از اهداف خود می داند.

مرودشت نا خود را تریبون مردم و مستضعفین می داند و از هیچ تلاشی برای تحقق اهداف انقلاب در سطح شهرستان و خدمتگزاری به مردم دریغ نمیکند.