به گزارش سایت خبری مرودشت نا، تصاویر زیر سفید کردن برنج در برنجکوبی رمضانی مرودشت را نشان می دهد.

اخبار مرتبط: