به گزارش سایت خبری مرودشت نا به نقل از تنویر مرودشت، جلسه هماهنگی هفته بسیج در سپاه مرودشت برپاشد.

هاشم جمالی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه مرودشت در این نشست بیان داشت: هر موضوعی یک زمان ویک جلوه ویژه دارد و بسیج نیز جلوه ویژه و در واقع لیله القدرش هفته بسیج است و باید بهترین برنامه های بسیج در این هفته اجرا شود.

در این جلسه مسئولین حوزه ها و واحدها برنامه های پیشنهادی خود را برای هفته بسیج ارائه کردند.

 هفته بسیج از ۲۹ ابان تا ۵ آذر  می باشد و سالانه در این هفته برنامه های متنوعی در حوزه ها وکانونهای بسیج اجرا می شود و امسال نیز این برنامه ها با جلوه خاصی اجرا خواهد شد.

لیله القدر بسیح هفته بسیج است وباید بهترین برنامه ها اجرا شود
لیله القدر بسیح هفته بسیج است وباید بهترین برنامه ها اجرا شود
لیله القدر بسیح هفته بسیج است وباید بهترین برنامه ها اجرا شود