به گزارش سایت خبری مرودشت نا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، عزیز رحیمی گفت: این گیاه به صورت دیم در یک هکتار از اراضی زراعی بخش رامجرد از توابع مرودشت کشت شد.
وی افزود: کاملینا همزمان با گندم دیم کشت و برداشت می‌شود و در مقایسه با سایر دانه‌های روغنی نیاز آبی کمتری داشته و به طور میانگین یک و نیم تا ۲ تن عملکرد دارد.
کاملینا گیاهی کم توقع، مقاوم به سرما و ریزش است و در شرایط اقلیمی مختلف رشد می‌کند.