به گزارش سایت خبری مرودشت نا، اولین دوره آموزشی مقدماتی عکاسی با همکاری حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد و معاونت پژوهش دانشکده فنی سما مرودشت در محل مجتمع دخترانه سما با حضور دانشجویان و دانش آموزان برگزار گردید.