به گزارش دریافتی سایت خبری مرودشت نا از سپاه مرودشت، فرمانده سپاه مرودشت در جمع دانش آموزان دبیرستان رازی با اشاره به نقش شهدای دانش آموز در دوران دفاع مقدس ،نمونه بارز این نقش آفرینی را شهید بهنام محمدی راد معرفی کرد.
سرهنگ جمالی گفت: شهید بهنام محمدی سیزده ساله بود که باشروع جنگ تحمیلی درحالی که خانواده اصرار فراوانی داشتند وی به ادامه تحصیل بپردازد ولی چون شرایط حساس آن زمان رادید درس رارهاکرد و ازطریق سپاه به منطقه اعزام شد وی درآن زمان به عنوان نیروی اطلاعاتی باهوش همکاری های خوبی باشهید جهان آرا داشت ونیروی مؤثری درزمان جنگ محسوب می شد.
وی اضافه ‌کرد: این شهید کوچک با وجود سن و سال کم خود چندین بار خود را به دل دشمن زده و برای شناسایی با شجاعت اطلاعات مفیدی را به مدافعان خرمشهر می‌داد. همرزم شهید بهنام محمدی خاطرنشان‌کرد: وقتی یادی از شهدای دانش‌آموز می‌شود با افتخار بهنام محمدی به عنوان سرآمد و الگوی این شهیدان یاد می‌شود.
فرمانده سپاه مرودشت همچنین عنوان کرد: درحال حاضر که جنگ سخت نیست هدف شما این است که درس بخوانید وم علومات خودرابالاببرید و به عنوان یک نیروی مؤثر به جامعه خدمت کنید.
درادامه وی بااشاره به نقشه های دشمن علیه کشورمان در زمینه های مختلف تصریح کرد: درحال حاضر جنگ ،یک جنگ علمی وفرهنگی واقتصادمقاومتی است باید دراین عرصه فعال شویم و بتوانیم دراین عرصه ها گام های توانمندی برداریم ،هرقلمی که شما در دست می گیرید یک موشک به جان دشمنان اسلام وانقلاب این مرزوبوم است واگرقرارباشد ذراین جنگ پیروز شویم باید گوش به فرمان ولایت یعنی امام ورهبری عزیز باشیم .