به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به همت معاونت فضای مجازی سپاه مرودشت نشست تخصصی تبیین دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و بسیجیان در مرودشت برگزار شد.

دیدگاه های مقام معظم رهبری پیرامون فرصت و تهدیدهای فضای مجازی، نقش فضای مجازی در فتنه ۸۸ و لزوم آشنایی با فضای مجازی در این نشست تبیین شد.