به گزارش سایت خبری مرودشت نا، فرمانده بسیج جامعه پزشکی مرودشت به مناسبت روز پرستار با حضور در بیمارستان شهید مطهری مرودشت از فرمانده پایگاه بسیج نظام پرستاری این بیمارستان تجلیل کرد.