به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به همت بسیج دانشجویی مرودشت به مناسبت چهل سالگی انقلاب تریبون آزاد در مرودشت برگزار شد و گروه های مختلف مردم با حضور در پشت تریبون به بیان دیدگاه های خود پرداختند.