به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به منظور بزرگداشت شهید ابراهیم هادی، ویژه برنامه دومین پویش مردمی شهید ابراهیم هادی در مرودشت برگزار شد.

اجرای برنامه های متنوع از قبیل مسابقه کتابخوانی و بازی های کودکان بخشی از این ویژه برنامه بود.