به گزارش سایت خبری مرودشت نا، دره های حسنی و اوسر سیوند از تفرجگاه های طبیعی و زیبای سیوند است که هر بیننده ای غرق در زیبایی هایشان می شود.