به گزارش سایت خبری مرودشت نا، شنیده ها حاکی از آن است که سیستم آنالوگ نزدیک به یک هفته است که در منطقه کامفیروز به طور کامل قطع شده است و با توجه به کوهستانی بودن این منطقه گیرنده های دیجیتال نیز با مشکلاتی روبرو است.

جمعی از مردم کامفیروز مدعی هستند با وجود مراجعه به مسئولان تاکنون نه پاسخی شنیده اند و نه اینکه مشکل شان حل شده است.