به گزارش سایت خبری مرودشت نا، در راستای پویش مردم_برای _مردم مرکز کارآفرینی شهرستان مرودشت باهمت خواهران وب رادران جهادی اقدام به تولید ماسک رایگان نموده است،.

مهدی صبورزاده مسئول مرکز کارآفرینی شهرستان مرودشت ضمن تشکر از جهادگران بیان داشت: دراین طرح جهادی ودانش بنیان روزانه ۲۰۰۰ماسک تولید می‌شود و به صورت رایگان دراختیار گروه های هدف به مانند بیماران دیالیزی، کلیوی، ریوی، کارگران، کارمندان بانک ها و ستگاههای شلوغ و قشر محروم جامعه قرار می‌گیرد.

صبورزاده اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با این پویش مردمی کمکی باشیم تا از این بحران عبور کنیم.

وی تصریح کرد: امروز توانستیم اولین توزیع ماسک رو به برخی از گروه‌های هدف به مانند بیماران کلیوی وخانواده هاشون، کارگران شهرک صنعتی، بچه های شهرداری، کلانتری وبرخی از مردمان محروم جامعه رو انجام بدیم.

صبورزاده افزود: این پویش مرهون آدمهای خالصی ست که بدور ازهیاهوهای جنجالی با عشق واخلاص کنار مابودند، برخوردم لازم می‌دانم از همه افراد نیک اندیش وبرادران وخواهران میدانی که بصورت دوشیفت با شجاعت وفقط برای مردم در مرکز کارآفرینی حاضرشدند، تشکرکنم، امید است بتوانیم برخی از نیازهای جامعه هدف رو با پویش مردم _برای_مردم پاسخگو باشیم.