به گزارش سایت خبری مرودشت نا، کاروان های شادی در ۱۳ نقطه از شهرستان مرودشت با مولودخوانی و سرودخوانی به اجرای برنامه پرداختند. تصاویر زیر یکی از کاروان های شادی در محله سهل آباد مرودشت را نشان می دهد.