به گزارش سایت خبری مرودشت نا، تصاویر زیر شکوفه های بهاری و طبیعت بهاری رامجرد را نشان می دهد.