به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به مناسبت هفته دفاع مقدس قبور مطهر شهدای مرودشت عطرافشانی و غباررویی شد.