به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مرکز تولید خوراک دام و طیور در جاده کربال مرودشت افتتاح شد.

ساخت این مرکز از سال ۱۳۹۰ با حمایت مالی بانک کشاورزی آغاز شده است. در این مرکز بیست نفر به صورت مستقیم فعالیت خواهند داشت.