به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مرودشت نا، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرودشت به همراه جمعی از هنرمندان و کارکنان این اداره به مناسبت هفته نیروی انتظامی با فرمانده نیروی انتظامی این شهرستان دیدار کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت در این دیدار به اهمیت رابطه امنیت وفرهنگ اشاره کرد وگفت: تعامل اداره فرهنگ وارشاداسلامی باپلیس باعث کاهش آسیب های اجتماعی درجامعه می شود.
سرهنگ “فرشید زینلی گفت: همان گونه که پلیس تنها متولی برقراری حفظ وامنیت نیست اداره فرهنگ وارشاد نیز تنها مسول فرهنگ درجامعه نیست و درحقیقت ارتقاء سطح کمی وکیفی در هر دو حوزه نیازمند مشارکت همه دستگاه ها، نهادها و آحادمردم است.
زینلی به اهمیت رابطه امنیت و فرهنگ در جامعه اشاره کرد وگفت: هرچه تعامل نیروی انتظامی با اداره فرهنگ و ارشاداسلامی قوی تر باشد دستاوردهای مطلوبی درپی خواهدداشت.

در این دیدار صمد سلیمانی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرودشت با اشاره به سخت کوشی و توان نیروی انتظامی گفت: اگر دستاوردهایی در نیروی انتظامی مشاهده می شود به خاطر هوشیاری و سخت کوشی سرعت عمل و خستگی ناپذیری این نیرو هست.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرودشت بیان داشت: فرهنگ قدردانی از زحمات عزیزان نیروی انتظامی مدنظر حوزه فرهنگ و ارشاد است و بهره گیری نیروی انتظامی از ظرفیت هنر در امر پیشگیری تاثیر زیادی دارد.

وی افزود: ارتباط ملموس این نیرو با حوزه فرهنگ و اجتماع باید بیشتر باشد تا بتوانیم تاثیرگذار باشیم.