به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم روستای زنگی آباد مرودشت نماز عید فطر را با شکوه تمام برگزار کردند.

{{g:160}}