به گزارش سایت خبری مرودشت نا، زهرا همایون عکاس خوش ذوق مرودشت نا، تصاویری شگفت انگیز از زندگی اطراف ما را با دوربین خود ثبت کرده است.

{{g:168}}