به گزارش سایت خبری مرودشت نا، علی اکبر نجیب زاده سکاندار پیشین فرمانداری ویژه لارستان به عنوان سرپرست فرمانداری مرودشت معرفی و از زحمات هفت ماهه ماشاء الله حیدرزاده فرماندار سابق مرودشت تجلیل به عمل آمد.

{{g:191}}