به گزارش سایت خبری مرودشت نا، رییس اداره خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان مدیر نمونه استانی معرفی گردید.

در مراسمی که به مناسبت هفته دوبت و با حضور دکتر ایمانیه رییس دانشگاه علوم پزشکی و قائم مقام وزیر بهداشت در استان و سایر مسئولان دانشگاه علوم پزشکیدر سالن سینا صدرای دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید، علی احمدی رییس اداره خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان مدیر نمونه استانی معرفی گردید.

علی احمدی از سال ۱۳۹۰ تاکنون مدیر خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده است.