به گزارش سایت خبری مرودشت نا، سنجاقک ها حشراتی هستند که خوش نشین هستند و در مناطق خوش آب و هوا در نزدیکی مزارع برنج یافت می شوند.

{{g:220}}