به گزارش سایت خبری مرودشت نا، در شب ششم محرم شهر مرودشت غرق در ماتم و سوگ سالار شهیدان شد.

{{g:271}}