به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم مرودشت در شب هشتم محرم برای سالار شهیدان و یارانش عزاداری کردند.

{{g:278}}