به گزارش خبرنگار سایت خبری مرودشت نا از سیدان، در سومین روز از جشنواره انار و گردشگری فاروق که به عنوان فاروق نماز باران و طبیعت نام گذاری شده بود، جشنواره غذاهای سنتی با حضور داورانی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرودشت برگزار گردید.