به گزارش سایت خبری مرودشت نا، پرچم آستان قدس رضوی در طول مسیر پیاده روی اربعین به اهتزاز در آمد.

پرچم امام رضا در پیاده روی اربعین