به گزارش سایت خبری مرودشت نا، بسیاری از افراد حاضر در پیاده روی اربعین به نیابت از مقام معظم رهبری، امام و شهدا و سایر بزرگان شیعه مسیر پیاد روی را طی کردند.

{{g:320}}