به گزارش سایت خبری مرودشت نا، پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی مرودشت در حالی راه اندازی شد که از مدت ها پیش آمادگی افتتاح را داشت اما عدم تجهیز به موقع مهمترین عامل تاخیر افتتاح این پلی کلینیک عنوان می شد.

پلی کیلینیک تخصصی تامین اجتماعی مرودشت

هر چند هر مدت یکبار تاریخی برای افتتاح این پلی کلینیک ذکر می شد اما بعد از گذشت چند روز مشخص می شد که این تاریخ ها دیگر نمی تواند گویای واقعیت باشد و واقعیت زمانی ملموس می شود که یک کلید قفل زنگ زده این پلی کلینیک را باز نماید البته ناگفته نماند شاید محقق نشدن وعده های مختلف در خصوص زمان افتتاح این پلی کلینیک به دست های پشت پرده ای برگردد که قرار بود قبل از افتتاح این پروژه، ساختمان مذکور را تجهیز نمایند.

با تعطیلی یک درمانگاه و تجهیز یک پروژه به نظر می رسد دست ها و تدبیرها کارساز نبوده و بی تدبیری بیشتر از تدبیر عرض اندام می کند چرا که معمولا عدم تجهیز علت تاخیر در افتتاح پروژه مذکور بود و قرار بود به خاطر تجهیز این پلی کلینیک درمانگاهی تعطیل نشود.

تجهیزات از مکانی به مکان دیگر منتقل شد و پروژه افتتاح گردید اما این مهم تنها حاشیه این پروژه نبود و عدم وجود پارکینگ مناسب و نمازخانه از دیگر حواشی این مجموعه است که امام جمعه مرودشت نی در این خصوص در مراسم افتتاحیه تذکراتی را بیان نمود.

عدم وجود پارکینگ مناسب در یک پلی کلینیک تخصصی که روزانه پاسخگوی مراجعه کنندگان زیادی خواهد بود، بیش از هر چیز انگشت اتهام را به سمت مدیریت شهری نشانه می رود چرا که در بسیاری دیگر از مراکز تجاری، رفاهی و خدماتی که در مرکز شهر قرار دارند مشابه این مسئله را می توان یافت.