به گزارش سایت خبری مرودشت نا، روحاله نعمتی بخشدار پیشین درودزن تودیع و مرتضی میرزایی معاون سیاسی فرمانداری دلگان به عنوان بخشدار درودزن معرفی شد.

این تغییر و تحول با توجه به انتخابات پیش روی می تواند از حساسیت بالایی برخوردار باشد و شائباتی را نیز به اذهان عمومی متبادر می نماید.

از سوی دیگر طبق گزارش روابط عمومی فرمانداری، مرتضی میرزایی در جلسه تودیع و معارفه خود عنوان کرده است که "در سال ۱۳۹۲ کشور به سمت عقلانیت تغییر مسیر داده است" و این شعار سیاسی بخشدار برداشت های متفاوتی از عقلانیت و مصادیق آن را در اذهان مردم ایجاد کرده است و عده ای این تعبیر را به نوعی "عزیز پنداری" بخشدار دانسته اند.