وبلاگ لپ لپ مرودشت منتشر کرد:

واکنش مرودشتی ها به ثبت نام حسن روحانی