پاتوق فعالان فضای مجازی شهرستان مرودشت به مناسبت سالرو ولادت مقام معظم رهبری منتشر کرد:

مقام معظم رهبری

رهبری