به گزارش سایت خبری مرودشت نا امیرالمومنین امام على علیه السلام می فرمایند: «هرگاه خداوند بنده اى را دوست بدارد، نیکویى عبادت را در دل او افکند.»

عنه علیه السلام : إذا أحَبَّ اللّه ُ عَبدا ألهَمَهُ حُسنَ العِبادَهِ .

منبع: غرر الحکم : ۴۰۶۶٫