به گزارش سایت خبری مرودشت نا، رهبر انقلاب فرمودند: آینده‌ی انقلاب متعلق به شما است. بدانید در آینده، خرمشهرها در پیش است؛ البته نه در میدان جنگ نظامی، بلکه در میدانی که ویرانی‌های جنگ نظامی را ندارد و برعکس آبادانی نیز به‌دنبال دارد اما از جنگ نظامی سخت‌تر است.