به گزارش سایت خبری مرودشت نا، بخش قابل توجهی از آموزه های دین مبین اسلام به خانواده اختصاص دارد و در خصوص خانواده نیز، تحکیم روابط اعضای خانواده، تربیت فرزندان، ساده زیستی و تعامل اعضای خانواده از مهم ترین مباحث مورد تاکید دین مبین اسلام است.

علاوه بر رهنمودها و آموزه های قرآنی، در سیره و بیان معصومین علیهم السلام نیز می توان به نکات و راهکارهایی برای تحکیم روابط اعضای خانواده دست یافت.

در همین زمینه پیامبر گرامی اسلام(ص) در حدیثی زیبا فرمودند: «این گفتار مرد به همسرش که «من تو را دوست دارم، هرگز از قلب زن بیرون نمی‌رود.» (وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۰)

بیان دوست داشتن و ابراز محبت اعضای خانواده به یکدیگر در تحکیم روابط اعضای خانواده تاثیری معجزه آسا دارد و مردی که به خانواده اش علاقه داشته باشد، هرگونه تکبری را از دل خود بیرون می‌کند و با یک جمله قلب همسر خود را به دست می‌آورد.