به گزارش سایت خبری مرودشت نا، چلچله گونه ای از پرستوها است که در فضاهای باز، کشتزارها و نزدیک مناطق مسکونی آشیانه می‌سازد و به خاطر ویژگی جسمی پروازی حیرت انگیز دارد.

طول چلچله از سر تا انتهای دم ۱۶ سانتی‌متر است و ویژگی آن داشتن دم دوشاخهٔ بلند است که در هنگام گسترده بودنش لکه‌های کوچک سفیدی بر آن دیده می‌شوند. این پرنده ۶ زیرگروه در پرستو دارد و به رنگ های مختلفی دیده می شود.