به گزارش سایت خبری مرودشت نا، امام جمعه مرودشت در خطبه های نمازجمعه اعلام کرد:  فلسفه وجودی و شاخصه اول شورای شهر داشتن خرد جمعی و روحیه در کنار یکدیگر بودن است و کسانی که روحیه و خرد تفکر جمعی را نداشته نباید وارد عرصه انتخابات می‌شدند.