به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به مناسبت هفته دولت جلسه شورای اداری مرودشت در سالن شهید رجایی فرمانداری برگزار شد.

{{g:452}}