به گزارش سایت خبری مرودشت نا، رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار فارس و جمعی از مسئولان استان و مسئولان بومی و مردم در نماز جمعه با شکوه مرودشت شرکت کردند.

{{g:500}}