به گزارش سایت خبری مرودشت نا، در مسیر پیاده روی اربعین یکی از موکب ها در حرکتی خلاقانه از زائران خواست تا نام یک شهید را نوشته و حرف دلشان با شهید را نیز بنویسند.