به گزارش سایت خبری مرودشت نا، هر یک از زائران اربعین موجی از یک دریای خروشان است.