به گزارش سایت خبری مرودشت نا، نهری بوده در کشور عراق که عباس بن علی(ع) در روز عاشورا، کنار این نهر به شهادت رسید. این نهر از رود فرات منشعب شده و آب زلال آن را به منطقه کربلا و سرزمین های اطراف آن می رسانده است اما دقیقا مشخص نیست در کدام قسمت این نهر حضرت عباس(ع) به شهادت رسیده است.