به گزارش سایت خبری مرودشت نا، یکی از زائران اربعین حسینی روی کوله پشتی خود این جمله امام خمینی "اگر سپاه نبود، کشور هم نبود" را حک کرده بود.