به گزارش سایت خبری مرودشت نا، کاظمین به خاطر وجود مرقد دو امام معصوم، امام کاظم(ع) و امام جواد(ع) همواره پذیرای خیل عظیم زائران و عاشقان اهل بیت است.