به گزارش سایت خبری مرودشت نا، شهر سامرا آثار تاریخی متتعددی را در دل خود جای داده است که مسجدجامع سامراء و مناره ملویه بخشی از این آثار است.