به گزارش سایت خبری مرودشت نا، قبر آیت الله قاضی در قبرستان وادی السلام زیارتگاه عاشقان است.