به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مقام امام زمان و امام صادق در قبرستان وادی السلام پذیرای عاشقان اهل بیت است.