به گزارش سایت خبری مرودشت نا، زائران اربعین به نیابت از علما و شهدا در پیاده روی اربعین شرکت کردند.

{{g:510}}