به گزارش سایت خبری مرودشت نا، اخیرا در شهر مرودشت شاهد قطع و از ریشه درآوردن درختچه های شمشاد توسط شهرداری در محورهای بلوار چمران و خیابان اصلی هستیم.بخشی از مصاحبه چنگیز نجاتی عضو شورای اسلامی شهر با هفته نامه انتهای زاگرس در مورد قطع شمشاد ها : ((تخریب شمشادها و برگ نوها کارشناسی نیست که متاسفانه با اصرار از شهردار و پرسنل شهرداری می خواهند که فضای سبز تخریب شود، افزود: سالها شمشادها و گل خرزهره های مرودشت آب خورده اند و هزینه مالی و انسانی صرف شده تا این درختچه ها رشد کنند و حال به جای اینکه هرس شوند متاسفانه از ریشه در می آورند و گل خرزهره علاوه بر زیبایی؛ دافع حشراتی مانند مگس و پشه می باشد و مصریان قدیم برای دفع حشرات گل خرزهره را در منازل خود آویزان می کردند که متاسفانه با فشار به شهرداری این گونه به جان فضای سبز مرودشت افتاده اند به گونه ای که همشهریان به طنز می گویند: «هفته مبارزه با فضای سبز گرامی باد»)).
حفظ فضای سبز شهری از وظایف ذاتی شهرداری‌ها است. قانونگذار در همین راستا مقرراتی را وضع کرده و اجرای آن را برعهده شهرداری‌ها قرار داده‌ است. ممنوعیت قطع درختان و تعریف حدود صلاحیت شهرداری‌ها از مهم ترین مصادیق حفظ و نگهداری فضای سبز است.
درختچه هایی که از دومین دوره شورای اسلامی با هزینه های فراوان (اعم از خرید و نگهداری،آبیاری و …) به شرایط مطلوب امروز رسیده اند باید توسط شهرداری (مسئول حفظ و نگهداری) به راحتی قطع شوند ، آیا این اقدام شهرداری قانونی است یا خیر؟
آیا کمیسیون ماده ۷ مرجع تصمیمات در مورد فضای سبز با رویکرد کارشناسی به این موضوع نگاه کرده است یا خیر؟ (شنیده ها حاکی از این است که شهرداری فاقد این کمیسیون است).
کدام یک از اعضای شورای اسلامی شهر عضو کمیسیون ماده ۷ است ، این موضوع را برای شهروندان شفاف سازی نماید و این که آیا این رویکرد شهرداری نسبت به فضای سبز مصوبه شورای اسلامی شهر را دارد یا خیر؟
قانون اصلاح لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ، ماده ۱ این قانون به منظور حفظ و گسترش فضای سبز بیان کرده است:
«به منظور حفظ  و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابودکردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است…»
در این ماده قانونگذار ممنوعیت قطع هر نوع درخت ویا نابود کردن آن به هر طریق را بیان کرده است و در قسمت پایانی این ماده عبارت " بدون اجازه شهرداری " را بکار برده است و در همین ماده چگونگی اجرای ماده ۱ را به آیین نامه مربوطه ارجاع داده است.
در آیین نامه مربوطه منظور از واژگان نهال،درخت،بن درخت،باغ به طور دقیق بیان شده است و حتی در کنار آن فضاهای سبز در حریم شهرها را حتی اگر در مالکیت خصوصی افراد باشد و باغ هم نباشد جزو موضوعات این قانون دانسته که قطع درختان در آنها ممنوع است. این آیین ‌نامه در تعریف فضای سبز شهری بیان کرده: «عرصه های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده و حریم شهرها که دارای مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی باشند.»
حال با توجه به موارد فوق آیا شمشادهایی که برای زیبا سازی در شهر کاشته شده اند ماده ۱ قانون مورد اشاره و آیین نامه مربوط به آن را شامل میشود یا خیر؟
اولا، تبصره، ماده ۱ درخت را تعریف کرده است  و در ماده ۱ لفظ هر نوع درخت (به صورت مطلق) بکار رفته است که طبق آیین نامه حفظ  و گسترش فضای سبز  و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نیز در ماده ۱ بند ۵ نهال و شمشاد را تعریف کرده است:  « نهال – درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنج سانتیمتر و در مورد شمشاد قطرین کمتر از سه سانتیمتر‌باشد».بنابراین شمشادها شامل ممنوعیت قطع درختان می شود.
ثانیا ، اعم وظایف کمیسیون ماده ۷ مرجع تصمیمات در مورد فضای سبز عبارتند از(اگر در شهرداری مرودشت مستقر باشد) : شرایط اعطای مجوز برای قطع درختان، درخواست مجوز برای قطع درختان شخصی، حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز…
بنابراین طبق قوانین موضوعه کشور این کمیسیون می تواند در شرایط و ضوابط خاص به شهرداری اجازه بدهد در صورت لزوم، اقدام به قطع درخت کند.مانند : درختان معارض درب پارکینگ، درختان معارض با اجرای کنسول یا پیش آمدگی ساختمان، درختان معارض با پروژهای عمرانی، درختان آفت زده و بیمار(با جمع شدن شرایط خاص امکان پذیر است)، درختانی که ایجاد خطر می کنند.
اما نمی توانند به بهانه های واهی مثل این که : عدم دید رانندگان ، وقوع تصادف،نشستن برخی از افراد در پشت این در ختچه ها و … اقدام به قطع این شمشادها نموده ایم که این دلایل برای قطع آن ها کافی نیستند.چون که با هرس به موقع می توان دید مناسب برای رانندگان بوجود آورد،از تصادفات جلوگیری کرد و ایجاد یک مکان برای ناهنجاری ها گردیده مسئولین مربوطه می توانند با اقدام به موقع از جمع شدن و نشستن در پشت این درختچه ها جلوگیری کنند. یعنی اگر در یک خانواده ای یک نفر خلافکار بود ، باید همه اعضای خانواده را مجازات کرد یا کل خانه را بر سر همه اعضا (گناه کار و بی گناه) خراب کنند؟!
چگونه در سایر شهرهای ایران شمشادها نمادی برای زیبا سازی شهری شده اند اما در مرودشت ما، هم اکنون باعث ناهنجاری شده اند؟چرا شهرداران سابق اقدام به قطع و از ریشه در آوردن آن ها نکردند؟
به موجب ماده ۶ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها «هر کس درختان موضوع ماده (۱) قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی (۳۰) اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
مجازات مذکور در ماده ۶ با تصویب ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نسخ شده است. بنابراین قطع عمومی درخت و از بین بردن آن مجازات مقرر در ماده ۶۸۶ را در پی خواهد داشت.اما تبصره ماده ۶ به قوت خود باقی است.
نظریه‌ اداره حقوقی قوه قضائیه بیان داشته شهرداری در مورد جرم موضوع این ماده در حکم شاکی خصوصی نبوده و این جرم جزء جرایم عمومی صرف است و مأموران شهرداری صرفاً به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. بنابراین تعقیب این جرم منوط به شکایت شهرداری نبوده تا گذشت آن تأثیری در عدم تعقیب یا موقوفی و متوقف شدن آن داشته باشد.جرم قطع درختان از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت محسوب می شود.
در پایان باید گفت از شورای هفت نفره پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مرودشت فقط یک عضو "چنگیز نجاتی"  شفاف مخالفت خود را نشان داده است، شهروندان از شش عضو دیگر، اسماعیل استواری، نادر امیدوار، محمد حسن زارع نژاد، ساسان طهماسبی، علی اکبر همت و ابوذر کاظمی اعلام نظر و شفافیت لازم و کافی را دارند.

نویسنده: رحیم مختاری